August 10, 2022

|    To Ηλεκτρονικό περιοδικό της Στερεάς.

Θανάσης Κυρίτσης: Ο αγώνας του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας εν μέσω πανδημίας

Το Followus magazine συνομίλησε με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, κ. Αθανάσιο Ηλ. Κυρίτση. Δόθηκαν απαντήσεις σχετικά με τα επίκαιρα ζητήματα, καθώς επίσης παρουσιάστηκαν και οι στόχοι του Επιμελητηρίου για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής μας.

Ερωτ. 1: «Η πανδημία του κορωνοϊού έχει επιφέρει σημαντική αύξηση των χρεών των επιχειρήσεων και  υπάρχει διάχυτη ανασφάλεια για το μέλλον. Πώς κρίνετε τα μέτρα ενίσχυσης της
Κυβέρνησης έως σήμερα και τι πιστεύετε πως πρέπει να γίνει, για να βελτιωθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων; Ποιες παρεμβάσεις διεκδικείτε ως Επιμελητήρια από την πολιτεία ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος σας;»
Το ζήτημα της υγειονομικής κρίσης που έπληξε και την πατρίδα μας οδήγησε την Κυβέρνηση στη λήψη έκτακτων μέτρων περιορισμού της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας του τόπου, προκειμένου να αναχαιτισθεί η διασπορά του κορωνοϊού. Τούτη την ώρα όμως, που σταδιακά καλούμαστε να επανέλθουμε στην κανονικότητα, διάχυτη είναι η αβεβαιότητα που επικρατεί στις τοπικές οικονομίες, με το μέγεθος των αρνητικών επιπτώσεων στις επιχειρήσεις να κρίνεται ιδιαιτέρως σοβαρό. Τα προβλήματα της τοπικής επιχειρηματικότητας είναι αρκετά τα οποία διογκώθηκαν από την κρίση COVID-19, η οποία έπληξε ανεπανόρθωτα κυρίως την ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα. Ο χειμώνας για όλους μας προβλέπεται δυσοίωνος με τη διαμορφούμενη κατάσταση να απειλεί τη βιωσιμότητα του συνόλου των επαγγελματιών. Κύριο μέλημα όλων μας είναι να δοθεί η απαραίτητη ανάσα στην αγορά για να μπορέσει να ανακάμψει  και οι επιχειρήσεις μας να παραμείνουν ζωντανές. Τα μέτρα που έχει λάβει έως σήμερα η Ελληνική
Κυβέρνηση είναι μεν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν αρκούν για να περιορίσουν τη ζημιά που έχει προκληθεί στην αγορά. Η απόφαση για υιοθέτηση επιπλέον μέτρων κρίνεται επιβεβλημένη για την ανακούφιση των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων, που πλήττονται ή θα πληγούν περαιτέρω λόγω των επιπτώσεων στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Τα μέτρα, οι δράσεις και οι πολιτικές χρειάζεται να ενταθούν, για να κρατήσουν στη ζωή το πολύπαθο επιχειρείν και να επουλωθούν οι πληγές που προκλήθηκαν.

Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να στηριχθούν έμπρακτα μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα και την παροχή κεφαλαίων κίνησης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Επίσης, μέσα από την απλοποίηση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ να δοθεί η δυνατότητα υπαγωγής σε χρηματοδοτούμενες δράσεις σε ΠΜΕ και ΜΕ χωρίς αποκλεισμούς και αποτρεπτικά κριτήρια. Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις για τη στήριξη της μικρής επιχειρηματικότητας με συγκεκριμένη στρατηγική και στόχευση. Η ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων αποτελεί ουσιαστική προτεραιότητα, ανάγκη που προϋπήρχε, και με την κρίση COVID έγινε επιτακτική. Τα προγράμματα της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης με τη μορφή της κεφαλαιακής ενίσχυσης αποτέλεσαν αναμφίβολα ουσιαστικό χρηματοδοτικό εργαλείο στήριξης. Η προκήρυξη 2ου κύκλου ή αντίστοιχων προγραμμάτων, κρίνεται αναγκαία με δεδομένη τη ζημία που έχει υποστεί το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων με την παύση της οικονομικής δραστηριότητας. Οι Περιφέρειες που θα κληθούν να διαχειριστούν το 1/3 των πόρων του νέου ΕΣΠΑ πρέπει να θέσουν στο κέντρο της πολιτικής τους παρεμβάσεις που να συνδέονται με τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με ζητήματα καινοτομίας, έρευνας και επιχειρηματικότητας, στήριξης των ΠμΕ και ΜμΕ και ανάδειξης όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των πλουτοπαραγωγικών συντελεστών.

Για να μείνουν όρθιες οι επιχειρήσεις μας θα πρέπει να τεθεί προς συζήτηση το αίτημα για απαλλαγή και όχι αναστολή όλων των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και ΔΕΚΟ που σχετίζονται με τα «κορωνοχρέη», χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν χωρίς την υπαιτιότητα των επαγγελματιών ώστε να μην οδηγηθούμε σε έναν φαύλο κύκλο στήριξης των ΜμΕ. Τέλος, επιβεβλημένη κρίνεται η λήψη μέτρων για την αναπλήρωση του χαμένου τζίρου, η πλήρης και ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης οι οποίοι οφείλουν να κατευθυνθούν στην πραγματική οικονομία, καθώς και να συνεχιστούν οι δράσεις ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης και όχι δανεισμού. Θεωρώ ότι τα Επιμελητήρια της Ελλάδας έχουν αποδείξει πως ο ρόλος που διαδραματίζουν είναι καίριος και ουσιαστικός. Τα Επιμελητήρια της χώρας, όλο αυτό το διάστημα ανέδειξαν τα προβλήματα και με ουσιαστικές δράσεις και παρεμβάσεις ισχυροποίησαν τη θέση τους, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο. Ως επιμελητηριακή κοινότητα υποβοηθάμε και συμβάλλουμε στον εθνικό στόχο, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ως ουσιαστικό εργαλείο παραγωγής προτάσεων και ιδεών και συμμετέχουμε επί «ίσοις όροις» στη διαμόρφωση πολιτικής. Ο ρόλος μας κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης υπήρξε καίριος και παρεμβατικός προς όφελος όλων των επαγγελματιών. Με δυνατή και αποφασιστική φωνή διεκδικήσαμε από την πολιτεία αποτελεσματικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων. Σε μία οικονομία που αγωνίζεται να ξεπεράσει την οικονομική και υγειονομική κρίση, το Επιμελητήριο Φθιώτιδας έδωσε το δικό του αγώνα για να προωθήσει τα αιτήματα των επιχειρήσεων – μελών του.

Από την 1η  στιγμή τοποθετηθήκαμε και προτείναμε συγκεκριμένα μέτρα για τους συναδέλφους μας αναδεικνύοντας τα σημαντικά ζητήματα που προκύπτουν από την πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση, τόσο σε Κεντρικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Αντιδράσαμε άμεσα και ήμασταν από τα πρώτα Επιμελητήρια που τοποθετηθήκαμε και προτείναμε συγκεκριμένα μέτρα. Ενδεικτικά, συμπεριλάβαμε προτάσεις για απαλλαγή και όχι αναστολή όλων των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και ΔΕΚΟ που σχετίζονται με τρέχουσες υποχρεώσεις ελευθέρων επαγγελματιών καθώς και την απαλλαγή πληρωμής ενοικίων για όσο διάστημα αναγκασθεί να παραμείνει κλειστή μια επιχείρηση (πρόταση που υιοθετήθηκε εν μέρει από την Κεντρική Κυβέρνηση). Η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των Επιμελητηρίων, μέσω όμως ενός κεντρικού αναπτυξιακού πλάνου της χώρας με εθνική στρατηγική, αποτελεί μονόδρομο για την ισχυροποίηση της θέσεων και διεκδικήσεων της επιχειρηματικής κοινότητας.

Ερωτ. 2: Στη Φθιώτιδα, πέρα από τον πρωτογενή τομέα που είναι το δυνατό χαρτί της περιοχής, ποιοι άλλοι τομείς θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να γνωρίσουν άνθιση;
Ο πρωτογενής τομέας είναι ένας τομέας που συνδυάζει πολύπλευρες επιχειρηματικές δραστηριότητες γύρω του. Υπάρχουν ολόκληρες βιομηχανίες που στηρίζονται και στηρίζουν αντίστοιχα τον πρωτογενή τομέα, όπως τα αγροτικά μηχανήματα – εφόδια και τα κτηνοτροφικά προϊόντα.

Ένας δεύτερος τομέας που θα μπορούσε να αναπτυχθεί στην περιοχή μας είναι αυτός του ιαματικού τουρισμού, ο οποίος μπορεί να συνδεθεί με αρκετές εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες. Προσωπικά πιστεύω πάρα πολύ στη δυναμική του ιαματικού τουρισμού, αλλά δυστυχώς παραμένει ανεκμετάλλευτος, ειδικά στον τόπο μας που είναι προικισμένος σε αυτό το πεδίο. Όταν δεν γίνονται οργανωμένες ενέργειες, αυτά δυστυχώς συμβαίνουν. Το πεδίο του ιαματικού τουρισμού είναι πραγματικά πολύ ευρύ, ειδικά στην περιοχή μας, οπότε θα πρέπει να γίνουν συντονισμένες ενέργειες ώστε να προσελκύσουμε νέους επενδυτές έτσι ώστε να αναπτυχθεί όπως του αξίζει.

Παράλληλα, ο Νομός Φθιώτιδας διαθέτει ένα πλούσιο απόθεμα πόρων για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που ωστόσο παραμένει σε μεγάλο βαθμό ακόμη αναξιοποίητο. Η τουριστική εικόνα μας οφείλει να στηριχθεί στα ιδιαίτερα της χαρακτηριστικά, σε εκείνα που τη διαφοροποιούν από τις ανταγωνιστικές περιοχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αποτελούν τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα: τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον.

Επίσης, έχουμε πληθώρα μνημείων τα οποία δεν προβάλλονται σχεδόν καθόλου και τα οποία θα πρέπει να προωθηθούν σωστά για να προσελκύσουμε τουρισμό στην περιοχή μας. Χώρες του εξωτερικού προβάλλουν περισσότερο την ιστορία μας από ότι εμείς οι ίδιοι. Τα προϊόντα μας, η γαστρονομική μας παράδοση, πρέπει να συνδεθούν με την ιστορία του τόπου μας και να τα προάγουμε ως ενιαία εικόνα δημιουργώντας ένα μοναδικό brand, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Κάτι τέτοιο όμως για να επιτευχθεί, θέλει συνεργασία. Δεν μπορεί να επιτευχθεί από έναν επιχειρηματία ή έναν φορέα μεμονωμένα. Δεν αρκεί η ύπαρξη ενός πλούσιου αποθέματος σε αντίστοιχους πόρους για τη προσέλκυση επενδύσεων και τουριστών. Απαιτείται η ανάδειξη των αξιοποιήσιμων πόρων, η ανανέωση και διαφοροποίηση της τουριστικής εικόνας της περιοχής μας μέσα από συγκεκριμένα και νέα τουριστικά προϊόντα, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του τόπου μας.

Ερωτ. 3: Πείτε μας δύο λόγια για την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας και τις προσπάθειες που έχουν γίνει έως σήμερα
Ένα από τα κορυφαία ζητήματα άμεσης προτεραιότητας για τον τόπο μας, που απαιτεί τη συνεργασία και τη συνεννόηση όλων, είναι αυτό της επαναλειτουργίας της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Η αξιοποίηση και ανάπτυξη του θεσμού της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει εδώ και αρκετά χρόνια όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Για 1 η φορά σήμερα, παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον πολύπαθο χώρο της ΠΕΛ, όπως όλη η κοινωνία απαιτούσε. Πεποίθησή μας είναι ότι το υπό διαμόρφωση σχέδιο θα πρέπει να υπηρετήσει 3 βασικές προοπτικές:
1ον Να έχει κοινωνικό/ανταποδοτικό χαρακτήρα,
2ον Να προσδώσει αναπτυξιακό πρόσημο στην ευρύτερη περιοχή
3ον Να αναπτύξει δράσεις εμπορικής/επιχειρηματικής εκμετάλλευσης

Χρειάζεται με συγκεκριμένη στρατηγική η ΠΕΛ να λειτουργήσει ως μηχανισμός αύξησης του τοπικού εισοδήματος, παραγωγής πλούτου για την τοπική/περιφερειακή οικονομία, προσέλκυσης επισκεπτών/πελατών και δημιουργίας κουλτούρας «συνειδητοποιημένου επισκέπτη» με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας σε περιοχές της Φθιώτιδας και της Στερεάς Ελλάδας. Αποτελεί άμεση προτεραιότητα, μέσα από την πολύπλευρη της δραστηριότητα η ΠΕΛ να αναπτύξει δράσεις για άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα με την ανάδειξη των ποιοτικών – πολιτιστικών χαρακτηριστικών της περιοχής, ωφελώντας δυναμικά την τοπική κοινωνία και περιφερειακή οικονομία.

Για να πάρει «σάρκα και οστά» ένα φιλόδοξο και οραματικό σχέδιο, απαιτείται η μόχλευση όλων των διαθέσιμων πόρων και των πηγών χρηματοδότησης εθνικών, ιδιωτικών και κοινοτικών. Γίνεται αντιληπτό ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην κατεύθυνση της μέγιστης απορρόφησης και αξιοποίησης των χρημάτων για την υλοποίηση του έργου και να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες άντλησης των κεφαλαίων υλοποίησης της επένδυσης. Δήμος Λαμιέων, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Επιμελητήριο Φθιώτιδας ως οι 3 μέτοχοι του όλου σχεδίου, συνεργαζόμαστε αρμονικά πάνω σε αυτήν την προσπάθεια.

Ερωτ. 4: Πρόσφατα οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας μεταφέρθηκαν σε νέα διεύθυνση. Τι συμβαίνει με το παλιό ιδιόκτητο κτίριο επί της οδού Όθωνος στη Λαμία;

Από τα μέσα Νοεμβρίου 2021 το Επιμελητήριο Φθιώτιδας λειτουργεί και εξυπηρετεί τα μέλη του στις νέες του εγκαταστάσεις στην Λαμία, στον 1 ο όροφο του πρώην κτιρίου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Φθιώτιδας επί των οδών Κύπρου και Ανθήλης. Η μεταφορά της υπηρεσίας έγινε στο πλαίσιο ανακαίνισης του υπάρχοντος κτιρίου επί της οδού Όθωνος.

Προχωράμε στην ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του κτιρίου του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, έχοντας υπογράψει προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προϋπολογισμού μισού εκατομμυρίου ευρώ. Το κεντρικό κτίριο του Επιμελητηρίου, θα υποστεί τις απαραίτητες εσωτερικές αλλαγές, προκειμένου να αποκτήσει σύγχρονη λειτουργική και αισθητική μορφή σε όλους τους χώρους του καθώς και τις απαραίτητες σύγχρονες υποδομές για τη φιλοξενία εκδηλώσεων, συνεδρίων, κ.α. Προχωράμε αυτό το έργο, ώστε πολύ σύντομα ο επιχειρηματικός κόσμος της Φθιώτιδας και οι επισκέπτες του, να απολαμβάνουν ένα σύγχρονο, λειτουργικό και προσβάσιμο σε όλους χώρο στο κέντρο της πόλης. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Περιφερειάρχη μας κ. Σπανό, για την άψογη συνεργασία που είχαμε και έχουμε όλο αυτό το διάστημα καθώς και για την αμέριστη συμπαράσταση του, καθώς ένα διαχρονικό αίτημα μας, αυτό του εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων μας παίρνει σάρκα και οστά.

Ερωτ. 5: Κε Κυρίτση, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση μας, υπάρχει κάτι το οποίο θέλετε να τονίσετε;

Συνοψίζοντας και αφού σας ευχαριστήσω για την όμορφη συζήτηση που είχαμε, θέλω να τονίσω πως ο τόπος μας, η Φθιώτιδα, μπορεί να διεκδικήσει δυναμικά τη θέση που της αξίζει στον εγχώριο χάρτη και να αναδείξει όλες τις δυνατότητες και τις δυναμικές που απαιτούνται, ώστε να καταστεί σημείο αναφοράς της Περιφερειακής οικονομίας της ευρύτερης Κεντρικής Ελλάδας. Στόχος μας είναι και πρέπει να είναι, να υπηρετήσουμε τις πραγματικές ανάγκες των μελών μας και της κοινωνίας ευρύτερα. Προτεραιότητα μας είναι η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των νέων και των αγροτών καθώς και η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στις τοπικές κοινωνίες και τις τοπικές επιχειρήσεις. Χρειάζεται να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, ώστε να στηρίξουμε περαιτέρω τις επιχειρήσεις, να συνεχίσουμε να προβάλλουμε και να προωθούμε τα αγαθά μας στο εξωγενές περιβάλλον, να αναδεικνύουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και να προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά προϊόντα ώστε να πάρουν τη θέση που τους αξίζει στην παγκόσμια αγορά.

Facebook
Twitter
Pinterest