Σήμερα τιμάται παγκοσμίως η Διεθνής Ημέρα Μεταναστών (18 Δεκεμβρίου), η οποία φέτος συμπίπτει 70 χρόνια μετά από τη διάσκεψη των Βρυξελλών που οδήγησε στην ίδρυση της οργάνωσης που, το 1989, μετονομάστηκε σε Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Ένα ευρύ φάσμα παραγόντων συνεχίζει να καθορίζει την κίνηση των ανθρώπων. Οι μετακινήσεις αυτές είναι είτε εθελοντικές είτε αναγκαστικές  ως αποτέλεσμα του αυξημένου μεγέθους και της συχνότητας των καταστροφών, των οικονομικών προκλήσεων και της ακραίας φτώχειας ή συγκρούσεων. Περίπου 281 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν διεθνείς μετανάστες το 2020, αντιπροσωπεύοντας το 3,6 τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού.

Όλα αυτά θα επηρεάσουν σημαντικά τα χαρακτηριστικά και την κλίμακα της μετανάστευσης στο μέλλον και θα καθορίσουν τις στρατηγικές και τις πολιτικές που πρέπει να αναπτύξουν οι χώρες προκειμένου να αξιοποιήσουν το δυναμικό της μετανάστευσης διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) έχει βοηθήσει εκατομμύρια μετανάστες από τότε που ιδρύθηκε πριν 70 χρόνια με σκοπό την στήριξη του τεράστιου αριθμού Ευρωπαίων που εκτοπίστηκαν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συνεχίζει να πρωτοστατεί στην προώθηση μιας ανθρώπινης και εύρυθμης διαχείρισης της μετανάστευσης προς όφελος όλων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων προέλευσης, διέλευσης και προορισμού.

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες στέλνει το δικό του μήνυμα για τη σημερινή ημέρα:

“H μετανάστευση είναι ένας ισχυρός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, δυναμισμού και κατανόησης. Επιτρέπει σε εκατομμύρια ανθρώπους να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες, ωφελώντας εξίσου τις χώρες προέλευσης και προορισμού.

Όμως,  όταν δεν ρυθμίζεται σωστά, η μετανάστευση μπορεί να εντείνει τις διαιρέσεις εντός και μεταξύ των κοινωνιών, να εκθέσει τους ανθρώπους στην εκμετάλλευση και την κακοποίηση και να υπονομεύσει την πίστη στην κυβέρνηση.

Αυτόν τον μήνα, ο κόσμος έκανε ένα αξιοσημείωτο βήμα μπροστά με την υιοθέτηση του Παγκόσμιου Συμφώνου για την Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση.

Υποστηριζόμενο από τη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών των Ηνωμένων Εθνών, το Σύμφωνο θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές προκλήσεις της μετανάστευσης, ενώ θα αποκομίσουμε πολλά οφέλη.  Το Σύμφωνο είναι ανθρωποκεντρικό και ριζωμένο  στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δείχνει το δρόμο προς περισσότερες νόμιμες ευκαιρίες για μετανάστευση και ισχυρότερη δράση για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων. 

Την Διεθνή αυτή Ημέρα Μεταναστών, ας ακολουθήσουμε το δρόμο του Παγκόσμιου Συμφώνου: να κάνουμε την μετανάστευση ανθρώπινη για όλους.”

*πληροφορίες από unric.org και greece.iom.int

Related Posts