February 4, 2023

|    To Ηλεκτρονικό περιοδικό της Στερεάς.

Θεραπεύοντας το παιδί μέσα από την τέχνη

Ποιους αφορά;
Η θεραπευτική προσέγγιση παιδιών με αυτισμό και άλλων αναπτυξιακών διαταραχών μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της εικαστικής ψυχοθεραπείας. Τα παιδιά αυτά έρχονται στον κόσμο με μια εγγενή αδυναμία να αναπτύξουν τη συνήθη βιολογικά καθορισμένη συναισθηματική επαφή (Kanner, 1943)

Ποια είναι η διαδικασία της Εικαστικής Θεραπείας;
Μέσα από τη ζωγραφική και τη δημιουργικότητα, το παιδί έχει τη δυνατότητα να εκφράσει συνειδητά ή ασυνείδητα κομμάτια του εαυτού του και της προσωπικότητας του, τα οποία με άλλο τρόπο δυσκολεύεται να εκφράσει και να μοιραστεί, παρέχοντας στο θεραπευτή ένα σημαντικό σημείο επαφής πάνω στο οποίο θα μπορέσει να αρχίσει να δομεί τη θεραπευτική σχέση και να παρεμβαίνει με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο στη θεραπευτική διαδικασία.

Από την πληθώρα των παραμέτρων και των ιδιαιτεροτήτων που έχει να εκτιμήσει ο κάθε θεραπευτής που ασχολείται με τις ιδιαίτερες αυτές ομάδες ανθρώπων σημαντικό ρόλο έχει να διαδραματίσει η ευαισθησία και η ενσυναίσθηση του θεραπευτή, ο οποίος έχει να διαχειριστεί ιδιαίτερους τρόπους συμπεριφοράς και πολλές φορές την αδυναμία του θεραπευομένου να εκφραστεί επαρκώς είτε μέσα από τη λεκτική οδό, είτε μέσα από την εξωλεκτική συμπεριφορά του.

Tο ουσιώδες συστατικό της επιτυχημένης βαθιάς και σημαίνουσας ψυχοθεραπείας είναι η αγάπη

Σ΄αυτό το πεδίο, ο καμβάς της εικαστικής ψυχοθεραπείας που απλώνεται στο χώρο ανάμεσα στο θεραπευτή και το θεραπευόμενο δημιουργεί ένα περιβάλλον γεμάτο δυνατότητες για έκφραση, επικοινωνία και αλληλεπίδραση.

Η ικανότητα να αντιλαμβάνεται κάποιος τον κόσμο του άλλου σαν να ήταν ο δικός του κόσμος(Rogers, 1957) είναι μια συνθήκη απαραίτητη που πρέπει να διέπει ολόκληρη την παρουσία του θεραπευτή καθ’όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής διεργασίας αλληλεπιδρώντας και βοηθώντας στη γνωριμία και κατανόηση του κόσμου του παιδιού, προκειμένου να διευκολύνει την επίλυση των προβλημάτων του και την εξέλιξη του (Kohut, 1971, Rogers, 1951). Μέσα από την προσφορά, την ομιλία ή την εξωλεκτική επικοινωνία το να είναι ο θεραπευτής παρόν και συντονισμένος με το παιδί δίνοντας του την ευκαιρία να αποκτήσει προσωπικό έλεγχο και ελευθερία στην επιλογή των υλικών ή του τρόπου δημιουργικής εργασίας, σεβόμενος τον προσωπικό χώρο και τρόπο έκφρασης του παιδιού και παράλληλα οριοθετώντας και πλαισιώνοντας το, στο επίπεδο που αυτό βοηθά την ανάπτυξη και την εξέλιξη του, η εικαστική θεραπευτική προσέγγιση βοηθά στη δημιουργία του κατάλληλου εσωτερικού χώρου για το παιδί προκειμένου να αρχίσει να ελέγχει και να οργανώνει τον εαυτό του εκ των έσω.

Η αποδοχή και η υποστήριξη που μπορεί να βιώσει ένα παιδί μέσα από την ιδιαίτερη σχέση με κάποιον που το γνωρίζει καλά και το αποδέχεται, από μόνο του αποτελεί μια τεράστια επιβεβαίωση που προστίθεται θετικά στην ανάγκη του να εκτιμήσει και να αποδεχτεί τον εαυτό του και τις ικανότητες του.

Ποιος είναι ο εικαστικός θεραπευτής; Τα χαρακτηριστικά του.
Η ευαισθησία και η προδιάθεση του θεραπευτή να αισθάνεται τα συναισθήματα του άλλου (Gladstein, 1983, Mehrabian & Epstein, 1972), η παρατήρηση του και η σωστή αξιολόγηση και κρίση του κατά τη διάρκεια της πνευματικής διαδικασίας της επεξεργασίας των συναισθημάτων αυτών καθώς και ο τρόπος που επικοινωνεί αυτά τα συναισθήματα με το παιδί μέσα από τις αντιδράσεις του (Rogers, 1957) αποτελούν κύρια γνωρίσματα του θεραπευτή.

Η ικανότητα του θεραπευτή να εμπεριέχει και να μεταφέρει σε τέτοιο βαθμό τόσο έντονες και δυνατές εμπειρίες, να μπορεί να μεταδίδει σε τρίτους μέσα από την εικόνα και την αφήγηση του τόσο γλαφυρά και ζωντανά συναισθήματα, αποτελεί ένα ισχυρό επιχείρημα της σημασίας που εμπεριέχει η ενσυναίσθηση σε θεραπευτικό, εκπαιδευτικό αλλά και καθαρά ανθρώπινο πλαίσιο. Προϋποθέτει ένα μεγάλο ψυχικό αποθεματικό και ένα βαθύ και πρωταρχικό κίνητρο που πηγάζει απ΄ευθείας από την ουσία και το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Την ανιδιοτελή και ειλικρινή πρόθεση του να βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί στην εξύψωση του άλλου, στην ανάπτυξη και την ευτυχία του, γνωρίζοντας πως μοιράζοντας το ψυχικό αυτό υλικό βοηθάει και τη δική του ψυχική και πνευματική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον Σκοτ Πεκ, αυτό το πρωταρχικό κίνητρο που κάνει τη θεραπεία αποτελεσματική και επιτυχημένη, είναι η ανθρώπινη δέσμευση και πάλη, είναι η θέληση του θεραπευτή να προσφέρει τον εαυτό του με σκοπό να προάγει την πνευματική ανάπτυξη του ασθενούς, η θέληση να αποτολμήσει το άλμα να αυτοδεσμευτεί αληθινά σε συναισθηματικό επίπεδο στη σχέση του με τον ασθενή, να παλέψει κυριολεκτικά με τον ασθενή και τον εαυτό του. Κοντολογίς, κατά τον Πεκ το ουσιώδες συστατικό της επιτυχημένης βαθιάς και σημαίνουσας ψυχοθεραπείας είναι η αγάπη.

*Το Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας είναι μία Επιστημονική, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την εκπαίδευση στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία και την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε ενήλικες, παιδιά και εφήβους μέσω της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας. Στη μακρόχρονη πορεία του έχει αναπτύξει συνεργασίες, μεταξύ άλλων, με εικαστικούς θεραπευτές που προέρχονται από χώρες της Ευρώπης και τις Η.Π.Α.

πηγή:http://art-therapy.gr

Facebook
Twitter
Pinterest

RELATED POSTS