December 5, 2022

|    To Ηλεκτρονικό περιοδικό της Στερεάς.

Επίδομα Μητρότητας: Πώς γίνεται η αίτηση και τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε

Πώς γίνεται η αίτηση για επίδομα μητρότητας για ασφαλισμένους μισθωτούς. Ποιες είναι η ενέργειες που πρέπει να κάνουν στο ΕΦΚΑ οι δικαιούχοι του επιδόματος. Το Dnews σας παρουσιάζει αναλυτικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Αρχικά η ασφαλισμένη μισθωτή θα πρέπει να υποβάλλει την αίτηση εντός έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία τοκετού, όπου θα αιτείται τη χορήγησή του επιδόματος μητρότητας μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στο τοπικό υποκατάστημα ΕΦΚΑ* Μισθωτών (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), που ανήκει.

*Τονίζεται όμως ότι με σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας πλέον τη βεβαίωση μπορούν να λάβουν και από τον ιδιώτη ιατρό εφόσον εκείνος συνταγογραφεί στην ΗΔΙΚΑ.

Η νέα εγκύκλιος διευκολύνει και δεν υποχρεώνει την ασφαλισμένη να «ταλαιπωρείτε» στα κέντρα μάνας – παιδιού ή στο ΠΕΔΥ και στα υποκατάστημα του ΕΦΚΑ,

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή ο ιδιώτης γυναικολόγος εκδίδει από την ΗΔΙΚΑ την σχετική βεβαίωση με την ΠΗΤ και μετά μπορείτε να καταθέσετε τα χαρτιά στον ΕΦΚΑ.

Η σχετική Εγκύκλιος (PDF)

Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί η ασφαλισμένη ή ο εκπρόσωπος σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης αίτησης;

Δεν μπορεί να προβεί σε καμία ενέργεια, θα καταθέσει το αίτημα και θα περιμένει την απορριπτική απόφαση, βάσει της οποίας θα καταθέσει ένσταση, η οποία εξετάζεται από ειδική επιτροπή.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας, για ασφαλισμένη μισθωτή;

Για την χορήγηση του επιδόματος μητρότητας στην ασφαλισμένη μισθωτή του ΕΦΚΑ Μισθωτών (τ.ΙΚΑ- ΕΤΑΜ), προϋπόθεση για τη χορήγηση αυτού είναι η ασφαλισμένη να έχει πραγματοποιήσει 200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας κατά τα δύο τελευταία έτη τα προηγούμενα της πιθανής ή της πραγματικής ημέρας τοκετού και να μην εργάζονται κατά το χρόνο της επιδότησης.

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας, για ασφαλισμένη μισθωτή;

  • Αίτηση της ασφαλισμένης
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
  • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με πρώτο το όνομα της δικαιούχου, όπου αναγράφεται ευκρινές το IBAN
  • Βεβαίωση του εργοδότη αποχής από την εργασία της ασφαλισμένης για όλο το χρονικό διάστημα επιδότησης των εκατόν δεκαεννέα (119) ημερών (πενήντα έξι (56) πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και εξήντα τρεις (63) μετά τον τοκετό)
  • Βεβαίωση του μαιευτήρα γυναικολόγου από το ΠΕΔΥ ή συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ η κρατικού νοσοκομείου για την πιθανή ημερομηνία τοκετού
  • Υποβολή της αίτησης σε έξι (6) μήνες

Για πόσο χρονικό διάστημα επιδοτείται η μητρότητα και τι ποσό λαμβάνει η ασφαλισμένη μισθωτή

Α) Η ασφαλισμένη μισθωτή δικαιούται από τον ΕΦΚΑ Μισθωτών (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 56 ημέρες πριν και 63 ημέρες μετά την πιθανή ή την πραγματική ημέρα τοκετού επίδομα κυοφορίας και λοχείας ίσο με το βασικό επίδομα ασθενείας, μετά των τυχόν προσαυξήσεων λόγω οικογενειακών βαρών εφ΄ όσον απέχει της εργασίας. Το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται και για τις μη εργάσιμες ημέρες.

Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο του επιδόματος κυοφορίας καταβάλλεται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό ώστε να εξασφαλίζεται η καταβολή επιδόματος μητρότητας για εκατόν δεκαεννέα (119) ημέρες συνολικά.

Για τα επιδόματα κυοφορίας και λοχείας, δεν ισχύουν οι προβλεπόμενοι περιορισμοί του άρθρου 38, όσον αφορά το ανώτατο όριο του ποσού του επιδόματος ασθενείας. Τα επιδόματα κυοφορίας και λοχείας δεν είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερα του τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης.

Β) Για ασφαλισμένες στο Δημόσιο καταβάλλονται αποδοχές από την υπηρεσία τους σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 3528/2007(Υπαλληλικός κώδικας).

Γ) Επίσης για ασφαλισμένες του ΤΥΔΚΥ καταβάλλονται αποδοχές από την υπηρεσία τους σύμφωνα με το άρθρο59 του ν.3584/2007 (Κώδικας Υπαλλήλων των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού).

Μπορεί να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκπρόσωπος της ασφαλισμένης, για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας;

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορεί να τα υποβάλει εκπρόσωπος της ασφαλισμένης κατόπιν εξουσιοδότησής της.

Η αίτηση για το επίδομα μητρότητας (PDF)

Υπεύθυνη δήλωση για το επίδομα μητρότητας (PDF)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ αλλά και τηλεφωνικά στην Γραμμή Εξυπηρέτησης του ΕΦΚΑ – τηλέφωνο 1555- που προσφέρει άμεση, έγκυρη και φιλική εξυπηρέτηση στους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν να καλούν χωρίς χρέωση, 24 ώρες το 24ώρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Facebook
Twitter
Pinterest