December 5, 2022

|    To Ηλεκτρονικό περιοδικό της Στερεάς.

Δωρεάν roaming στις χώρες της ΕΕ έως το 2032

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την παράταση των υπηρεσιών roaming στην ΕΕ έως το 2032, καθώς και χαμηλότερες τιμές από ό,τι είχε προταθεί αρχικά, ως προϋποθέσεις για κλήσεις εντός της ΕΕ.

Iδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η είδηση ότι οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Κοινοβουλίου (ITRE) ψήφισαν πρόσφατα υπέρ της παράτασης -για άλλα δέκα χρόνια- του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012, ο οποίος λήγει στις 30 Ιουνίου 2022, αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών (δεδομένα, φωνητικές κλήσεις, SMS) με χρέωση εσωτερικού (κανόνες RLAH «roam-like-at-home»), όταν οι καταναλωτές ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έκθεση του Κοινοβουλίου για την περιαγωγή, που εγκρίθηκε από την ITRE την Πέμπτη (14 Οκτωβρίου), θα αποτελέσει τη βάση για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο υιοθέτησε τη δική του προσέγγιση τον Ιούνιο. Η πρώτη διαλογική διαπραγμάτευση έχει προγραμματιστεί για τις 26 Οκτωβρίου.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης νέα μέτρα για τη διαφάνεια, την ποιότητα των υπηρεσιών και την δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι κανόνες περιαγωγής από τις 15 Ιουνίου 2017 σημείωσαν επιτυχία για τους καταναλωτές και η αγορά περιαγωγής λειτούργησε μει κανοποιητικούς ρυθμούς στα πλαίσια του ανταγωνισμού. Η Επιτροπή δημοσίευσε στις 29 Νοεμβρίου 2019 την πρώτη πλήρη επισκόπηση της αγοράς περιαγωγής («έκθεση επισκόπησης της Επιτροπής»), από την οποία προκύπτει ότι οι ταξιδιώτες σε ολόκληρη την ΕΕ επωφελήθηκαν σημαντικά από την κατάργηση των τελών περιαγωγής. Ειδικότερα:

1. Η χρήση υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών, κατά τη διάρκεια ταξιδιών στην ΕΕ έχει αυξηθεί ραγδαία και μαζικά, επιβεβαιώνοντας τον θετικό αντίκτυπο των κανόνωνπεριαγωγής.

2. Σε επίπεδο χονδρικής, η ραγδαία μείωση των ανώτατων ορίων τιμών συνέβαλε στην περαιτέρω μείωση των τιμών περιαγωγής χονδρικής, συχνά πολύ κάτω από το επίπεδο των ρυθμιζόμενων ανώτατων ορίων, γεγονός που με τη σειρά του καθιστά την κατάργηση των τελών περιαγωγής βιώσιμη για όλους σχεδόν τους παρόχους περιαγωγής.

Οι ευρωβουλευτές επισήμαναν μεταξύ άλλων στην αξιολόγησή τους ότι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι πρέπει να διασφαλίζουν στους καταναλωτές την ίδια ποιότητα υπηρεσιών στο εξωτερικό όπως στην εγχώρια αγορά, για παράδειγμα παρέχοντας την ίδια ταχύτητα δεδομένων. Επίσης, ότι με τη θέσπιση ανώτατου ορίου τιμών για την περιαγωγή δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ, οι καταναλωτές θα μπορούν να απολαμβάνουν χαμηλότερες τιμές και τέλος ότι με την κατάργηση των επιπλέον χρεώσεων για κλήσεις προς άλλη χώρα της ΕΕ το κόστος θα ευθυγραμμιστεί με το κόστος των εθνικών κλήσεων.

Άλλες τροποποιήσεις που ζητήθηκαν περιλαμβάνουν τη σταδιακή κατάργηση της πολιτικής εύλογης χρήσης από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και την παροχή σύννομης ενημέρωσης στους καταναλωτές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις χρέωσης, που δύνανται να προκαλέσουν αιφνίδιες αλλαγές στους λογαριασμούς. Το συγκεκριμένο συμπεριλαμβάνει και τις περιπτώσεις καταναλωτών που ζουν σε μεθοριακές περιοχές και υπερχρεώνονται λόγω ακούσιας περιαγωγής σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας εκτός ΕΕ ή όταν βρίσκεται σε αεροπλάνο ή σκάφος.

Καλαποθαράκου: Τεράστια επιτυχία για τους καταναλωτές

Η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, αντιπρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ δήλωσε σχετικά: «Η κατάργηση της καταβολής τελών περιαγωγής ήταν τεράστια επιτυχία για τους καταναλωτές σε όλη την ΕΕ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι καταναλωτές επωφελήθηκαν σημαντικά και επιθυμούν  να διατηρηθούν οι εν λόγω κανόνες. Είναι ευκαιρία στην παρούσα φάση, να αξιοποιήσουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό για την άρση των φραγμών, τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των αγαθών και των υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ και την προστασία παράλληλα των καταναλωτών. Όπως για  παράδειγμα, την εξασφάλιση για τους καταναλωτές υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που ευλόγως μπορούν να αναμένουν κατά την περιαγωγή στην ΕΕ».

Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών μέσω της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (BEUC), στην οποία η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ είναι μέλος, καλούν τα κράτη μέλη, καθ’ ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και των κρατών μελών θα ξεκινήσουν τώρα, να διασφαλίσουν ένα βιώσιμο κανονιστικό πλαίσιο για τους Ευρωπαίους καταναλωτές μέσω της στήριξης της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός όσον αφορά στις υπηρεσίες περιαγωγής μεταξύ των παρόχων περιαγωγής, να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και να εξασφαλιστεί η διατήρηση τόσο των κινήτρων για καινοτομία όσο και η δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών.

Πηγή: dikaiologitika.gr

 

Facebook
Twitter
Pinterest